Informatie voor ouders over de overblijf


Het is voor elke ouder belangrijk te weten dat een kind op school in goede handen is. Ook tijdens de overblijf. Het is daarbij belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben, zich veilig en op hun gemak voelen en ontspannen van hun lunch kunnen genieten. Stichting De Overblijf zorgt ervoor dat uw kind zich tijdens de overblijf kan ontspannen en weer voldoende is uitgerust om de schooldag te hervatten.


SAMENWERKING

Stichting De Overblijf zorgt voor een optimale afstemming tussen de school en de overblijf. Per school worden er afspraken gemaakt over de indeling, de regels en de organisatie van De Overblijf.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Ook wordt er afgestemd welke activiteiten er worden georganiseerd en hoe er invulling wordt gegeven aan bijzondere dagen als sportdag, Sinterklaas, Suikerfeest, Kerstmis en de eindejaarpauze. Hierbij wordt gelet op het pedagogisch beleid van de betreffende school.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van de overblijf van uw school.

INSCHRIJVEN OF WIJZIGEN

Wilt u gebruikmaken van de overblijf op uw school? Meld uw kind dan hier aan. Uw kind kan uitsluitend d.m.v. een abonnement of incidentele opvang gebruik maken als deze is ingeschreven.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving voor de overblijf en daarbij een machtiging voor automatische incasso. Deze kunt u invullen, ondertekenen en aan ons retourneren via het postbusnummer of via de school/leerkracht.

Een wijziging van gegevens of wisseling van abonnementsdagen van uw kind kunt u op ieder moment en kosteloos doorgeven door een e-mail te sturen naar info@deoverblijf.nl. Vermeld bij uw wijziging de school en de naam van uw kind(eren).

Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de overblijf, dient u dit ook via de mail aan ons door te geven. Stichting De Overblijf hanteert een opzegtermijn van maximaal één maand welke altijd ingaat op de 1e van de nieuwe maand. Telefonische wijzigingen of afmeldingen kunnen niet worden verwerkt.

DE OVERBLIJF

Bij Stichting De Overblijf kan een kind gebruikmaken van de overblijf op basis van een abonnement of incidentele opvang.

SAMENWERKING

Stichting De Overblijf zorgt per school voor een optimale afstemming tussen de school en de overblijf.

COORDINATOREN

De coördinator is tijdens de overblijf altijd aanwezig. U kunt hier haar naam en telefoonnummer vinden.

GEZONDE VOEDING

Wij vinden gezonde voeding belangrijk en adviseren ouders een gezond gevulde broodtrommel mee te geven.

Tarieven


Bij Stichting De Overblijf kan een kind gebruikmaken van de overblijf op basis van een abonnement of incidentele opvang.

 • Bij een abonnement geeft u bij de inschrijving aan op welke vaste dag(en) van de week u wilt dat uw kind profiteert van de overblijf.
 • Bij incidentele opvang kunt u zelf bepalen op welke dag(en) in een week uw kind gebruik maakt van de overblijf.

Het tarief van incidentele opvang is hoger dan van een abonnement. Een combinatie van een abonnement en incidentele opvang is uiteraard ook mogelijk. Als u ingeschreven staat bij Stichting De Overblijf is opvang altijd mogelijk, abonnement en/of incidenteel.

Het tarief dat Stichting De Overblijf voor de opvang hanteert, vindt u hier. Het abonnementsbedrag per dag is afhankelijk van de duur van de overblijf per school.

Op dit moment is de bijdrage € 0,05 per minuut. Het bedrag kan jaarlijks bij aanvang van het nieuw schooljaar worden aangepast, hier wordt u tijdig van op de hoogte gebracht.

Bij deelname aan de overblijf worden gedurende het hele schooljaar slechts 39 weken in plaats van de daadwerkelijke 41 schoolweken in rekening gebracht. Er wordt namelijk rekening gehouden met een marge van 2 weken die uitvallen door extra vrije dagen zoals Goede Vrijdag, Paasmaandag, schoolreisje of andere activiteiten, maar ook inclusief eventuele ziektedagen. Het jaarbedrag wordt gedeeld door 11 termijnen waardoor ieder termijn (maand) hetzelfde abonnementsbedrag heeft. Een vakantie in een maand heeft daardoor geen invloed op het abonnementsbedrag omdat dit al verrekend is.

Bij tussentijdse afwezigheid krijgt u geen abonnementsgeld terug, behalve wanneer uw kind langer dan twee aaneengesloten weken afwezig is wegens ziekte.

Voor de betaling maakt Stichting De Overblijf bij voorkeur gebruik van een door u afgegeven machtiging tot automatische incasso. Het is echter niet verplicht, u dient dan wel een betalingsafspraak met Stichting De Overblijf te maken.

Voor een optimale communicatie zodat u geen informatie mist raden wij aan een e-mailadres op te geven.

tussenschoolseopvang-Barendrecht-balk_onder

Klachten


Het kan helaas voorkomen dat u, ondanks de optimale inzet van Stichting De Overblijf, niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken tijdens de overblijf.

Uiteraard bent u dan vrij om deze klacht te melden, zodat Stichting De Overblijf de kans krijgt de onduidelijkheid of ontevredenheid bij u weg te nemen.

U kunt uw klachten of op- en aanmerkingen doorgeven aan de overblijf coördinator van Stichting De Overblijf. De coördinator zal indien nodig contact opnemen met de directie van Stichting De Overblijf. Stichting De Overblijf staat uiteraard ook open voor ideeën en wensen van zowel kinderen als ouders met betrekking tot de overblijf.

Contacteer ons


  captcha

  Stichting De Overblijf

  Postbus 30 • 2990 AA Barendrecht
  K.v.K nr: 63656914

  Contact / Facebook

  info@deOverblijf.nl

  0180 844 404 • 06  336 97 150
  Like en volg ons op Facebook

  Wij zijn ‘vrienden van De Voedselbank Barendrecht’

  Styling Reset settings
  Demo Site
  Layout Style
  Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
  Background
  Fonts (630+ fonts available in admin panel)