Vraag en antwoord


Ik wil mijn kind opgeven voor de overblijf is er een wachtlijst?

Nee, u kunt uw kind opgeven via de website bij “inschrijven”. Daar kunt u invullen vanaf welke datum uw kind gebruik gaat maken van de opvang. Er is geen wachtlijst.

Ik wil geen abonnement maar alleen incidenteel gebruik maken van de tso, kan dat?

Ja dat kan, dan geeft u aan bij het inschrijven dat u gebruik wilt maken van incidentele opvang. U dient automatische incasso ook in te vullen en als uw kind een dagje overblijft dan zal achteraf maandelijks automatisch geïncasseerd worden. Naast een abonnement kunt u altijd ook gebruik maken van incidenteel overblijven.

Hoe meld ik dat ik gebruik wil maken van een incidentele overblijf dag?

Met een sms-berichtje aan de coördinatrice geeft u door dat uw kind overblijft. In het sms-berichtje kunt u zetten, naam kind, groep en welke datum. Graag voor 10.00 uur s morgens.

Als mijn kind onverwachts niet over blijft, hoe kan ik dat kenbaar maken?

Als u uw kind ophaalt van school, loopt u dan even naar de coördinatrice. Mocht u het al eerder weten, dan kunt u een sms-berichtje sturen naar de coördinatrice. Graag voor 10.00 uur s morgens.

Als mijn kind ziek is, krijg ik dan deze dagen vergoed?

Nee, niet als uw kind binnen 2 weken weer beter is. Duurt de ziekteperiode langer dan is er persoonlijk contact met Stichting De Overblijf en zal er een betalingsafspraak gemaakt worden.

Bijzonder verlofdagen krijg ik die retour?

Nee, wij hebben in de abonnementsprijs een tegemoetkoming hiervoor berekend. Een schooljaar bestaat uit 40 schoolweken en wij berekenen een jaartarief over 38 weken school. Deze twee weken is een tegemoetkoming voor de bijzonder feestdagen en studiedagen. U betaald deze dagen dus niet.

Hoe kan het dat de abonnementsprijs iedere maand hetzelfde is en het aantal schooldagen niet?

We bepalen voorafgaand aan het schooljaar hoeveel schoolweken er in een schooljaar zitten en trekken daar nog eens 2 weken vanaf. De resterende 38 schoolweken delen we dan door 12 maanden en zo heeft iedere maand dezelfde abonnementsprijs. Een vakantie in een maand heeft dus geen invloed meer op de abonnementsprijs.

Wat zijn flexdagen?

Als u onregelmatig werk heeft dan kunt u een abonnement afnemen voor bijvoorbeeld 1 dag per week. U dient dan iedere week vooraf aan de coördinatrice door te geven welke dag in de volgende week uw kind overblijft.

Kan ik een keer een dag in de week wisselen?

Ja, u mag een abonnementsdag in dezelfde week verzetten. Let wel; dit geldt dus niet voor de bijzondere feestdagen. Geeft u dit svp voor 10.00 uur s morgens door m.b.v. een sms berichtje.

Mijn kind heeft een allergie, of gebruikt medicijnen, wordt daar rekening mee gehouden?

Ja , u geeft dit aan bij de inschrijving en wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan. Bij bijzonder medicijngebruik maken wij persoonlijke afspraken met de ouders daarover.

Heeft u nog vrijwilligers nodig?

We hebben op iedere school een bezetting van vrijwilligers die altijd uitgebreid kan worden. Dat betekent soms dat we direct een plaats hebben maar dat kan ook betekenen dat we bijvoorbeeld een reservelijst kunnen aanvullen. U krijgt een vrijwilligersvergoeding die binnen de uitkeringsnorm blijft.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)