Informatie over onze opvang


BASISVOORWAARDEN

De overblijf moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Belangrijk is dat de sfeer tijdens het eten prettig is, dat het overblijven gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich thuis voelen. Naast deze basisvoorwaarden is persoonlijke aandacht, veiligheid en goede verzorging belangrijk.

OPTIMAAL GEREGELD

Stichting De Overblijf voldoet aan al deze voorwaarden en bereikt hiermee dat alle kinderen met plezier deelnemen aan de overblijf.

Werkwijze

 

De overblijf vindt meestal plaats binnen de muren van de basisschool. Samen met het schoolbestuur bespreekt Stichting De Overblijf de invulling van het overblijven en worden er afspraken gemaakt met betrekking tot faciliteiten en het gebruik van ruimte.

De kinderen nemen zelf hun eten en drinken van thuis mee. Stichting De Overblijf vindt gezonde voeding belangrijk en adviseert ouders een gezond gevulde broodtrommel mee te geven.

Alle kinderen van een groep lunchen samen, zodat ze gezellig met elkaar kunnen kletsen. Naast het eten van de lunch is er voldoende tijd om te spelen.

Tijdens het spelen wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van veilig en goedgekeurd speelmateriaal.

Stichting De Overblijf stimuleert de kinderen om buiten te gaan spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en worden er spelletjes gedaan, getekend of geknutseld en soms gebruik gemaakt van het speel- of gymlokaal.

Op iedere locatie waar Stichting De Overblijf de overblijf verzorgt, is een coördinator aanwezig die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Deze coördinator is tevens het eerste aanspreekpunt voor het af- en aanmelden van een kind.

Schrijf uw kind nu in voor de tussenschoolse opvang in Barendrecht

Aanmelden voor de overblijf kan op ieder moment van het schooljaar gedaan worden.

Kwaliteit

Een van de kwaliteiten van Stichting De Overblijf is dat tijdens de overblijf rekening wordt gehouden met het feit dat ieder kind een individu is. Met eigen mogelijkheden en een eigen wil.

Daarnaast is het bieden van veiligheid en geborgenheid, het stimuleren van zelfvertrouwen en het aanmoedigen van sociaal gedrag van het kind een onderdeel van de overblijf bij Stichting De Overblijf. Maar ook de begeleiding in zelfstandigheid, de creatieve ontwikkeling en het laten uiten van emoties is een kwaliteit die Stichting De Overblijf te bieden heeft.

Om dit niveau tijdens de overblijf te blijven waarborgen, biedt Stichting De Overblijf haar vrijwilligers regelmatig trainingen aan. Denk hierbij aan een cursus overblijfkracht, EHBO, omgaan met pestgedrag en effectief communiceren.

Ook moeten alle vrijwilligers een verklaring van goed gedrag (VOG) aanleveren en worden relevante gebeurtenissen tijdens de overblijf vastgelegd.

Bovendien is er regelmatig een enquête en wordt er serieus omgegaan met klachten en opmerkingen van de leerlingen en de ouders. Aan de hand van al deze bevindingen past Stichting De Overblijf waar nodig de dienstverlening aan om zodoende een optimale overblijf te kunnen blijven realiseren.

DE OVERBLIJF

Bij Stichting De Overblijf kan een kind gebruikmaken van de overblijf op basis van een abonnement of incidentele opvang.

SAMENWERKING

Stichting De Overblijf zorgt per school voor een optimale afstemming tussen de school en de overblijf.

COORDINATOREN

De coördinator is tijdens de overblijf altijd aanwezig. U kunt hier haar naam en telefoonnummer vinden.

GEZONDE VOEDING

Wij vinden gezonde voeding belangrijk en adviseren ouders een gezond gevulde broodtrommel mee te geven.

Spelregels en dagelijkse praktijk


DeOverblijf-tussenschoolseopvang-Barendrecht-slider4

Kinderen hebben tijdens de overblijf meer vrijheid dan onder schooltijd. Toch gelden de regels van de school ook tijdens de overblijf.

Zo mag er bijvoorbeeld geen speelgoed van thuis mee worden genomen. Dit is ook helemaal niet nodig, want Stichting De Overblijf stelt elk jaar per school een budget beschikbaar voor leuk en veilig speelgoed.

Bovendien geven de vrijwilligers van Stichting De Overblijf tijdens de overblijf kinderen de mogelijkheid spelletjes te doen en een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten.

Ook zijn er duidelijke en kindvriendelijk opgestelde schoolpleinaanwijzingen, zodat het doel om plezierig over te blijven een stuk gemakkelijker te realiseren is

tussenschoolseopvang-Barendrecht-balk_onder

Contacteer ons


  captcha

  Stichting De Overblijf

  Postbus 30 • 2990 AA Barendrecht
  K.v.K nr: 63656914

  Contact / Facebook

  info@deOverblijf.nl

  0180 844 404 • 06  336 97 150
  Like en volg ons op Facebook

  Wij zijn ‘vrienden van De Voedselbank Barendrecht’

  Styling Reset settings
  Demo Site
  Layout Style
  Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
  Background
  Fonts (630+ fonts available in admin panel)